Narzędzia:

Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Dnia 01-10-2015 godz. 15:51:44

Poprawka 3

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19