Narzędzia:

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dnia 01-10-2015 godz. 15:49:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19