Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dnia 01-10-2015 godz. 15:48:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 18