Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:27:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 19