Narzędzia:

Ustawa o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

Dnia 01-10-2015 godz. 15:44:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19