Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dnia 01-10-2015 godz. 15:43:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 18