Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:42:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 20