Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:41:12

Poprawka 14

Za: 32 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20