Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:40:56

Poprawka 10-13

Za: 31 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20