Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:40:30

Poprawka 9

Za: 30 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 18