Narzędzia:

Ustawa o zdrowiu publicznym

Dnia 01-10-2015 godz. 15:26:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 23