Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:39:24

Poprawka 5, 7

Za: 31 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18