Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:38:40

Poprawka 3

Za: 28 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20