Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:54:44

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 46 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 27