Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:53:43

Poprawka 36

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 28