Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:53:27

Poprawka 29

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 27