Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:53:01

Poprawka 26, 27

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 27