Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:52:37

Poprawka 21, 47

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 28