Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:51:28

Poprawka 15, 19

Za: 45 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 33