Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:51:12

Poprawka 14, 18, 23, 25

Za: 46 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 31