Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:50:38

Poprawka 12

Za: 45 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 34