Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:50:08

Poprawka 8, 28, 33, 44

Za: 48 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 29