Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Dnia 01-10-2015 godz. 15:35:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 19