Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:48:30

Poprawka 4

Za: 45 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 34