Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:48:10

Poprawka 3

Za: 23 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 34