Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:47:45

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 32