Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:47:25

Poprawka 1

Za: 46 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 36