Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:47:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 11 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31