Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 01-10-2015 godz. 16:44:48

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 71 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27