Narzędzia:

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Dnia 01-10-2015 godz. 15:34:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19