Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Dnia 01-10-2015 godz. 16:36:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 25