Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Dnia 01-10-2015 godz. 16:35:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24