Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Dnia 01-10-2015 godz. 16:34:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 23