Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:34:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25