Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 01-10-2015 godz. 16:33:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 28