Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 01-10-2015 godz. 16:32:07

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 38 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22