Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:30:30

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 21