Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Dnia 01-10-2015 godz. 15:32:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18