Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:28:42

Poprawka 9

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24