Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:28:23

Poprawka 6

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21