Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Dnia 01-10-2015 godz. 16:26:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24