Narzędzia:

Dnia 30-09-2015 godz. 11:08:23

Za: 20 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 39