Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:13:47

Poprawka 3

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9