Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:13:09

Poprawka 1, 2

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9