Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-09-2015 godz. 14:09:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 34 Nie głosowało: 8