Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:41:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 11