Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:40:43

Poprawka 23

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 35 Nie głosowało: 11