Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:40:27

Poprawka 22

Za: 35 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 10