Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:40:02

Poprawka 21

Za: 51 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 13