Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:39:39

Poprawka 20

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 13